Förstämningssyndrom

Till förstämningssyndrom räknas depression, manier, bipolär sjukdom, dystymi (kronisk depression) och blandtillstånd av dessa. Bland förstämningssyndrom är depression den vanligaste kategorin. Depression innebär utöver de emotionella symtomen också funktionsnedsättning i form av mental och kroppsliga förlångsamning, kognitiva störningar med nedsatt koncentrations- och beslutsförmåga och minnesstörning, negativa tankesätt som innebär en dyster syn på den egna personen och en hopplöshet inför framtiden.