Tjänster

På Skandinavisk Mental Hälsa använder vi evidensbaserade tekniker och metoder och vedertagna riktlinjer för behandling av de olika diagnoser som finns kodifiera i moderna psykiatri. Vi behandlar inte sjukdomar utan vi behandlar individer med olika symptom som behöver individanpassade lösningar, men för att kunna hjälpa dig kräver vi att du inte har en aktiv drog/alkohol missbruk, dessa tillstånd kräver andra insatser som vi saknar.
Privat psykiatri hos oss betyder att vi lyssnar på Dig och att du är mer en patient, du är någon hjälpsökande som köper kunskaper och expertis och har kompromissen att hitta vilkorna som gör lättare för dig att komma tillbaka i balans. Du prioriterar dig och vill aktiv samverka i behandlingen som definieras som lämplig för dig.