Start

Skandinavisk Mental Hälsa (SkMH) är ett privat psykiatriskt alternativ till dig som söker hjälp med att hantera en kris, ångest, stress, utmattningsdepression, posttraumatisk stress syndrom, samlevnadsproblem och andra tillstånd som leder till att du inte mår bra. Vi konkurrerar inte med offentlig sektor utan betraktar oss som ett komplement, en möjlighet för dig som aktivt engagerar dig i processen att må bra och hitta harmoni i vardagen. Mental hälsa betyder att ha en god mental förmåga och en god social och emotionell förmåga. En bättre mental hälsa kräver pedagogiska insatser för att förstärka insiktsproblematiken, reflexionsförmågan, problemlösningsförmågan och skaffa förändringar i livsstilen som krävs för att behålla sig mentalt frisk.

Psykiatrisk mottagning

OBS: Vi har inte landstingsavtal och högkostnadskortet gäller inte. Vi tar inte emot klienter med aktiva missbruk då beroende kräver en annan sorts insats innan man kan börja ett terapeutiskt samarbete. Sjukskrivningar, intyg och läkemedelsordinationen enl. Nationella rekommendationer från F-kassan och Socialstyrelsen.