Tjänster

På Skandinavisk mental hälsa använder vi evidensbaserade tekniker och metoder och vedertagna riktlinjer för behandling av de olika diagnoser som finns kodifierade i moderna psykiatri. Vi behandlar inte sjukdomar utan vi behandlar individer med olika symptom som behöver individanpassade lösningar, men för att kunna hjälpa dig kräver vi att du inte har ett aktivt drog- eller alkoholmissbruk. Dessa tillstånd kräver andra insatser som vi saknar

Privat psykiatri hos oss betyder att vi lyssnar på dig och att du är mer än en patient, du är någon hjälpsökande som köper kunskaper och expertis och har ambitionen att hitta villkoren som gör det lättare för dig att komma tillbaka i balans. Du prioriterar ditt välmående och vill aktivt samverka i behandlingen som definieras som lämplig för dig.