Om mottagningen

Hos oss kan du få hjälp med att sätta ord på dina svårigheter; tillsammans kan vi skräddarsy olika alternativ individanpassade till dig, som: farmakologiska, psykologiska och psykiatriska tillvägagångssätt för att uppnå dina mål, med andra ord ditt balanserade liv.
Vi har fokus på att hantera psykisk smärta. Speciellt fokus har vi på sjukvårdpersonalen som betraktas som en arbetskatgorigrupp som brukar jobba under mycket stress och har det svår att söka hjälp när det behövs. 

Vi tar emot klienter från hela Stockholms län.
Vi har bred kompetens och lång erfarenhet att möta och behandla personer som hade varit utsatt för trauma. Vi erbjuder även EMDR terapi som är beprövad terapi för att behandla PTSD.
Vad vi kallar psykisk ohälsa kan gruppera sig i stort sätt i: Förstämningssyndrom, ångestsyndrom och stressrelaterad ohälsa.