Stressrelaterad psykisk ohälsa

Den stressrelaterade ohälsan ter sig i olika former. Livskriser (brutna relationer, skilsmässa, anhörigs dödsfall, arbetsförlust, olika skamsituationer) kan leda till anpassningsstörning med/utan osedvanligt djup/långvarig emotionell reaktion. Långvarig stress kan leda till utmattningssyndrom med/utan nedsatta kognitiva funktioner och stark ökad stresskänslighet. Långvarig exponering mot stress under traumatiska förhållanden kan leda till komplexa posttraumatiska stressyndrom.