Ångestsyndrom

Hit räknas panikattack, paniksyndrom med/utan agorafobi, social fobi, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), akut stressyndrom, generaliserat ångestsyndrom (GAD). Ångest är en naturlig mekanism vars funktion är att uppmärksamma individer på faror och motivera beteende för att undvika dessa. Därför ska inte alla ångestuttryck ses som sjukliga. Vid ångesttillstånd har den naturliga ångestbenägenheten blivit överdriven eller missriktad. Ångest kan bli invalidiserande och leda till dissociation (integrationen av medvetande, perception, minne och egen identitet är drabbad) samt även psykotiska symtom.